Hovedmeny:

En europeisk stemme

Norge – sistemann ut

Island innleder i disse dager forhandlinger om vilkårene for landets EU-medlemskap. I begynnelsen av 2010 blir resultatet klart – og befolkningen skal stemme ja eller nei til forslaget. Det har Norge gjort to ganger tidligere.

flagGrunnen til at forhandlingene kan gå så raskt, er at Island – i likhet med Norge – er en integrert del av det europeiske samarbeidet. De fleste av landets lover er allerede tilpasset europeisk lovgivning. Matvarer, legemidler, transport, forskning og handel. På disse områdene opptrer begge land som medlemmer av Den europeiske union. Finansuroen tidligere i år gjør at islandske politikere vil formalisere samarbeidet og gjøre landet til formelt medlem av Unionen. Målet er å innføre euro som valuta, slik andre øysamfunn som Kypros og Irland allerede har gjort.

I april gikk avtalen om Norges kontingent til EU ut. EU-kommisjonen vil at Norges overføringer til Polen og de andre nye medlemslandene skal økes med 70 prosent fra det nåværende nivået på 2 milliarder kroner. Ifølge NTB tegner det seg et kompromiss hvor Norge betaler noe mer enn før. Miljøprosjekter i Polen og de baltiske medlemslandene skal prioriteres, og Hellas og Spania skal ikke lenger motta norske kontingentpenger.

Det er en myte i Norge at det eksisterer et norsk veto i EØS-avtalen. Norges eneste maktmiddel er å trekke seg fra avtalen. Derfor aksepterer Norge tjenestedirektivet (som LO er imot), vanndirektivet, og stadig mer detaljerte regler for samferdsel og landbruk – områder hvor mange nordmenn innbiller seg at EU ikke har noen innflytelse. I september 2008 opphevet EF-domstolen boplikten på norske gårder. Alle aksjeselskaper i EØS-området kan nå kjøpe en norsk gård og drive den næringsmessig.

Et nytt EU-direktiv gir alle europeiske borgere rett til samme rabatt når de krysser en bompengering. Norske bilister kan ikke passere for en lavere pris enn andre europeere kan. Og norske bilister får samme rettigheter i resten av Europa. I en brev til samferdselsminister Liv Signe Navarsete skriver visepresident Antonio Tajani at bompengerabatten skal reflektere administrative innsparinger ved bruk av automatisk betaling, og bare det. Rabatten er begrenset oppad til 13 prosent. Norge skal med andre ord følge europeisk lovgivning.

Norske politikere – på tvers av partigrensene – er åpenbart overbevist om at Norges plass er i Europa, og at norsk næringsliv ikke har råd til å være uten en tett integrering med det øvrige Europa. I øyeblikket er oljen verdifull, men om tyve år har kanskje USA gjort seg uavhengig av fossile kraftkilder, og de norske oljekildene tørrer ut. Det er nå – mens oljen er verdifull – at Norge kan oppnå førsteklasses vilkår for EU-medlemskap. Det er ikke sikkert situasjonen er den samme når oljen er slutt.

gdanskÅret etter at svenskene sa ja til EU i en avstemning i 1995, var det ifølge SOM-instituttet 36 prosent for og 49 prosent mot medlemskap. I en meningsmåling nylig oppgir 48 prosent av svenskene at de er for, og 26 prosent i hovedsak mot EU-medlemskap. Den oppsiktsvekkende forandringen har skjedd i samtlige partier. Bare i det tidligere kommunistpartiet er det en knapp majoritet – 51 prosent – mot medlemskap. Det svenske Centerpartiet har fremfor alt foretatt en nyorientering i forhold til Europa. På partiets landsmøte i helgen ble det hørt tydelige stemmer for innføring av euro.

Finanskrisen har gjort at en majoritet på rundt 60 prosent av befolkningen i Irland nå støtter Lisboa-traktaten når den i høst kommer opp til fornyet avstemning. Alle andre EU-stater har som kjent ratifisert forslaget til en sammenslåing av EUs traktater og en utvidelse av samarbeidet til nye områder. Blant reformene vil være en utvidelse av Europaparlamentets makt, og mulighet for Rådet til å foreta flertallsavgjørelser på nye områder. Lovgivningen omfatter som kjent også Norge, men uten at norske borgere eller politikere har noen særlig innflytelse på beslutningene.

Det er ikke usannsynlig at SVs islandske søsterparti går inn for EU-medlemskap i løpet av året. Og at SVs danske søsterparti tar stilling for innføring av euroen i Danmark. Hvem blir den første norske politikeren som tør å foreslå innflytelse for norske velgere i det europeiske samarbeidet?

Skriv en kommentar

Lignende artikler