Hovedmeny:

En europeisk stemme

Vi som elsker Amerika

Det var vanskelig å ikke merke historiens sus da Barack Hussein Obama avga presidenteden i dag. På The Mall, hvor han ble hyllet av hundretusenvis av borgere, ble en gang byens svarte slaver holdt som fanger i bur før de ble solgt på auksjon.

Vit at Amerika er en venn av enhver nasjon og enhver mann, kvinne og barn som søker en fremtid i fred og verdighet, og at vi er klare til å lede igjen.

Med disse ordene i innsettelsestalen gjentok Obama – i likhet med Lincoln, Kennedy og Reagan – at USAs president både råder over piler og olivengrener.

Vi er mange som har vært ukomfortable med George W. Bush som republikkens president de siste åtte årene. Vi har savnet et moralsk fyrtårn som kunne lede, mobilisere og støtte humanisme og frihet i verden. Ikke bare gjennom trusselen om militær makt, men først og fremst gjennom de myke maktmidlene: handel, investeringer, og gode eksempler. Isteden har vi sett krefter som ville nedgjøre, omgå og bedra de normer og verdier som den amerikanske republikk ble bygd på.

Fengselet i Guantanamo Bay er selve symbolet på den skade som er gjort ved å sette rettsstatens prinsipper til side. Susan Crawford er en pensjonert dommer som administrerer militærtribunalene i Guantanamo. I et intervju med Washington Post sier hun at bruken av tortur i fangeleiren har gjort det umulig å bringe farlige forbrytere for retten. Tilståelsene er oppnådd under tvang og kan derfor ikke brukes i en rettssal. Resultatet av Bushs og Rumsfelds gangstermetoder kan bli at en rekke farlige menn aldri blir stilt rettslig til ansvar for sine handlinger.

Obama bør støtte og gjennomføre lovforslaget fra senator Dianne Feinstein, som foreslår at alle Guantanamo-fangene enten blir brakt for retten eller frigitt innen ett år.

Våre grunnlovsfedre, ansikt til ansikt med større farer enn vi kan forestille oss, grunnla et program for å sikre rettsstaten og individets rettigheter (…)

Nettopp ved å skape optimisme og stevne de som har valgt «håp fremfor frykt», kan Obama ha håp om å gjenetablere den amerikanske republikk som det klareste og mektigste fyrtårn blant verdens frie og siviliserte samfunn.

2 svarinnlegg til “Vi som elsker Amerika”

  1. Kommentar fra Knut Albert:

    Kloke ord. Men det er nok en del på venstresiden i Europa som tror det er en slags kommunist som er valgt som president, og de vil nok få en del overraskelser fremover!

  2. Kommentar fra Nils G. Indahl:

    Ifølge en artikkel i Vårt Land, avbrøt kinesisk fjernsyn avbrøt overføringen fra Capitol Hill så snart Obama hadde sagt: «Husk at tidligere generasjoner overvant fascisme og kommunisme ikke bare med missiler og tanks, men med robuste allianser og vedholdende overbevisninger».

Skriv en kommentar

Lignende artikler